Anunt public

O.U.A.I. AVERSA VIZIRU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii ca Terasa Viziru-APT, apartinand O.U.A.I. AVERSA VIZIRU, judetul Braila, din amenajarea de irigatii Terasa Viziru-etapa II-a”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Viziru, sat Viziru, extravilan: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

 

Sursa: InfoBraila.ro – vezi articolul

Alte articole