Vrei o carieră didactică? Se fac înscrieri la Colegiul „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște!

Cei care doresc să urmeze o carieră didactică în învățământul primar, preșcolar sau într-o creșă trebuie să opteze la admiterea în învățământul liceal pentru profilul pedagogic.

În județul Dâmbovița, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște școlarizează în anul 2021-2022, la învățământul liceal, profilul pedagogic, 24 de elevi la specializarea educator-puericultor, respectiv, 48 de elevi la specializarea învățător-educatoare.

În vederea admiterii la acest profil, înainte de etapa admiterii la liceu, este necesară certificarea aptitudinilor de comunicare, artistice și fizice. În perioada 7-14 iunie 2021 se realizează echivalarea probelor prin eliberarea unei fișe de aptitudini de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la Fișa de înscriere.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele Limba și literatura română, Educație muzicală, Educație plastică și Educație fizică, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6 și media generală 10 la purtare.

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial completează Fișa de aptitudini și o transmite către Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după susținerea examenului de Evaluare Națională.

Sursa: Incomod-Media.ro – vezi articolul

Alte articole