Vezi ce proiecte au prins finanțare nerambursabilă de la Primărie! S-au dat bani pe: sport şi educaţie, social, cultură, relaţii internaţionale și protecţia mediului! 

 

Primări Bistrița a finalizat lista cu proiectele ce prind  finanțare nerambursabilă. Banii sunt alocați ONG-urilor, asociațiilor și cluburilor sportive pe 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005 pe domeniile:

tineret, sport şi educaţie, social, cultură, relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar.

În sesiunea de depunere a proiectelor organizată în perioada 24 aprilie – 13 mai 2019 au fost depuse 43 de proiecte ale persoanelor fizice, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase care solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa.

Cum s-a făcut selecția!

Proiectele au fost evaluate de către comisiile numite prin Hotărârea nr. 26/31.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, în baza Regulamentului de organizare si funcţionare a Comisiilor de evaluare.

Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 în domeniile: tineret, sport şi educaţie

 

 

Nr. crt. Solicitant Titlul proiectului Suma aprobată

– lei –

Tineret – buget alocat –  30.000 lei                                 
1. Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Bistrița Hai în tabără, fii voluntar pentru comunitate – ediția a II-a! 14.850
2. Uniunea Democrată a Tinerilor Maghiari din Bistrița Tinerii și secolul XXI 14.999
  Total   29.849
Suma rămasă nealocată –  151 lei
Sport – Sporturi individuale şi sportul pentru toţi – buget alocat –  55.000 lei
1. Pop Sorin Ilie Reprezentarea Municipiului Bistrița în Campionatul Motorcycle Racing Championship MotoRC, Motociclism Viteză 13.592,04

 

2. Asociația C.S. Karate Bistrița Sportul, mod de viață 11.100

 

3.                                                                                                             1 Asociația Șah Club Bistrița Șah pentru o minte sănătoasă 13.409,06

 

4. Fotbal Club Gloria Junior Împreună pentru fotbal – tabăra de vară fotbalul pentru toți 13.491,90

 

  Total 51.593
Suma rămasă nealocată –  3.407 lei
Educaţie – buget alocat – 30.000  lei
1. Fundația Inocenți Învățăm pentru un viitor frumos! Educație pentru Micii Inocenți 6.590
2. Asociația Clubul Sportiv Schreiner Școala de divertisment pentru Tineret 10.000
Total 16.590
Suma rămasă nealocată – 13.410  lei

 

 

 

Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 în domeniul social

 

 

Social – buget alocat – 40.000 lei
Nr. Crt. Solicitant Titlu proiect Suma aprobată

– lei –

Asociatia Autism Europa Bistrita Servicii psihosociale pentru copii aflati in situatii de risc 15.000
Asociatia Nevazatorilor din Romania – filiala judeteana Bistrita Nasaud SPORTACCES 9.000
Asociatia Clubul Amazoanelor Bistritene Sanatatea este o prioritate, mergi la medic preventiv 15.000
Total 39.000
Suma rămasă nealocată:  1.000 lei

 

 

 

 

Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 în domeniul cultură

 

 

Buget alocat – 60.000 lei
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Suma aprobată

– lei –

Ecedi Marin

 

Bistrița te iubește! 15.000
Asociația Uniunea Artiștilor Plastici

 

Patrimoniu 24 14.862,96
Fundația Liviu Rebreanu

 

Bistrița sub asediu 15.000
Asociația Folclorică “Balada”

 

Eurofolk 2019 15.000
  Total 59.862,96
Suma rămasă nealocată: 137,04 lei  

 

 Lista proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 în domeniile: relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar:

 

Relaţii internaţionale – buget alocat – 20.000 lei
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Suma aprobată

– lei –

1. Asociația Tineri pentru Comunitate Europa prin ochii tinerilor 12.450
2. Asociația Cornelius Art Bistrița Sub semnul culorilor primare – 2019 7.515
  Total   19.965
Suma rămasă nealocată: 35 lei
Protecţia mediului – buget alocat – 25.000 lei
1. Organizația Națională  Cercetașii României – Filiala Oskar Skrabel Bistrița Treasure Nature 15.000
  Total   15.000
Suma rămasă nealocată –  10.000 lei
Interdisciplinar – buget alocat – 40.000 lei
1. Asociația Pro Hereditatem Tabăra “Țintaș de mic” 14.999
2. Vidican Claudiu Dorel Pedalez prin natură – Tura cu copaci 13.500
3. Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Bistrița – Năsăud Seniorii – o viață activă 11.335,5
  Total 39.834,5
Suma rămasă nealocată –  165,5  lei

 

În urma evaluării proiectelor depuse în perioada 24 aprilie – 13 mai 2019, proiectele care au obţinut un punctaj general de cel puţin 60 de puncte dar care, în urma aplicării mecanismului finanţării în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, nu se încadrează în limita fondurilor aprobate prin Programul anual, au fost trecute de către fiecare comisie pe o listă de rezervă.

După aplicarea procedurii de evaluare, au fost propuse spre finanţare 23 de proiecte, în valoare totală de 299.403,46 lei. Suma de 596,54 lei rămasă nealocată în urma aplicării procedurii de atribuire a sumelor rămase nealocate pentru proiectele din lista de rezervă, va fi trecută în fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa.

 

Lista proiectelor selectate din Lista de rezervă  care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019:

 

Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Suma aprobată

– lei –

Domeniul
Valoare fond comun:  28.305,54 lei
1. Filiala Reghin a Fundatiei Crestine Diakonia Servicii integrate de ingrijire socio-medicala la domiciliu 15.000 Social
2. Asociația de Scleroză Multiplă Bistrița MS Acces 12.709 Interdisciplinar
  Total   27.709  
Suma rămasă nealocată: 596,54 lei    

 

Între Consiliul Local al municipiului Bistriţa şi solicitanţii selectaţi se vor încheia contracte de cofinanţare, după împlinirea termenului de 6 zile, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecţie a proiectelor în presa locală şi pe site-ul Primăriei Municipiului Bistriţa.

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 va fi supus la vot în Consiliului local al municipiului Bistriţa din 30 mai.

Sursa: Ziardebistrita.ro – vezi articolul

Alte articole