REBU: Servicii și modalitatea de contact

Rebu: Servicii și Modalitatea De Contact

Servicii Rebu: Ne ocupăm de străzi, parcări, colectăm separat deşeuri menajere, asimilabile, din construcţii, reciclabile, amenajăm spaţii verzi şi locuri de agrement, deszăpezim şi curăţăm gheaţa de pe carosabil.  Salubrizare…

mai mult