Situatia unitatilor spitalicesti din judetul Braila

Datorita tragediei neplacute care s-a petrecut la Piatra Neamt, unitatile spitalicesti din judetul nostru au fost verificate de catre ISU Braila cu privire la avizele / autorizatiile de securitate la incendiu.
Situatia este urmatoarea potrivit informatiilor furnizate de cetre ISU Braila:

– Pavilionul A – Sectia ATI – nu este autorizata din punct de vedere al securitatii la incendiu, a fost emis aviz de securitate cla incendiu in 2011, lucrarile s-au finalizat in 2103, nu a fost facuta solicitarea de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu. La celelalte sectii din Pavilionul A nu au fost efectuate modificari structurale care sa impuna obtinerea avizului / autorizarii de securitate la incendiu.

– Spital de Urgenta “Sf. Spiridon” – Pavilionul B – nu este autorizat din punct de vedere al securitatii la incendiu, aceasta suferind de la punerea in functiune pana in prezent modificari structurale;

– Sectia Boli Infectioase – Pavilionul C – are autorizatie de securitate la incendiu;

– Sectia Obstetrica – Ginecologie – Pavilionul D – are autorizatie de securitate la incendiu partiala;

– Sectia Cardiologie – Pediatrie – Pavilionul E – nu este autorizata din punct de vedere al securitatii la incendiu, a fost emis aviz de securitate la incendiu in 2012. Functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu ca Sectie suport COVID.

– Unitatea de Primiri Urgente – este emis un aviz de securitate la incendiu, lucrarile fiind in curs de derulare, urmand ca la finalizarea lor sa fie solicitata autorizatia de securitate la incendiu.

SPITALULUI DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON” BRAILA
– nu este necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, deoarece nu au fost efectuate modificari structurale care sa impuna obtinerea avizului/autorizarii de securitate la incendiu.
– Ambulatoriul intergrat – are autorizatie de securitate la incendiu

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
– Nu au fost executate lucrari de investitii care sa presupuna modificari structurale care impun obtinerea avizului / autorizatiei de securitate la incendiu.

SPITALUL ORASENESC FAUREI
– Nu este autorizat din punct de vedere al securitatii la incendiu, acesta suferind de la punerea in functiune pana in prezent modificari structurale.

VENETIA MEDICAL (privat)
– Spitalul de recuperare si boli cronice – are autorizatie de securitate la incendiu
In conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicata) privind apararea impotriva incendiilor, termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor, in domeniul avizarii/autorizarii, au urmatorul inteles:

Art. 1 (2)

a) autorizatie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, in baza legii, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale – securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari”.

Sursa: InfoBraila.ro – vezi articolul

Alte articole