SC UTIL CONS SRL – Anunţ public

SC UTIL CONS SRL, titular al proiectului: DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RÂULUI STREI, PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RÂULUI STREI, PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE, propus a fi amplasat în Oraş Călan, sat Strei –Săcel – extravilan, Cf 64869, judeţul Hunedoara.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Hunedoara din Mun. Deva, str. A. Vlaicu , nr. 25 , în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00, si vineri intre orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro.
2. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data aparitiei prezentului anunț.

Sursa: ZHD.ro – vezi articolul

Alte articole