Regulament pentru baza sportivă din Tăureni

Aleșii locali ai comunei Tăureni au aprobat recent, cu unanimitate de voturi, opt, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc în data de 14 iunie 2022, Regulamentul de organizare și funcționare a sălii de sport și a terenului de sport de pe raza comunei Tăureni.

”Regulamentul de organizare și funcționare a sălii de sport și a terenului de sport de pe raza comunei Tăureni, județul Mureș, cuprinde norme privind organizarea și funcționarea bazei sportive în conformitate cu Legea educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în sport – Legea 4/2008, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 75/2005 pentru asigurarea calității educației, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ”, se menționează în primul articol al Regulamentului aprobat.

Totodată, în același document se mai prevede faptul că respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorii sălii de sport și terenului de sport, pentru personalul de îngrijire și curățenie, pentru profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori, precum și oricăror altor persoane care utilizează sala de sport.”

Orarul de funcționare a sălii de sport și a terenului de sport este zilnic, între orele 8.00 – 22.00, cu mențiunea că ”la nevoie se poate prelungi cu aprobarea Primarului comunei Tăureni”.

Principalele prevederi ale noului regulament

Sports bag with the volleyball ball and men’s sneakers.

Articolul 6. Administrarea terenului de sport și a sălii de sport se face de către Compartimentul Bază sportivă – sală de sport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăureni. Atribuțiile vor fi cuprinse în fișa postului angajaților acestui compartiment.

Articolul 7. Compartimentul Bază sportivă – sală de sport răspunde de:

a) Gestionarea inventarului bazei de sport;

b) Folosirea eficientă și în conformitate cu prezentul regulament a terenului sălii, anexelor și materialelor din dotare;

c) Respectarea programului de lucru și a orarului pe terenul de sport și în sala de sport;

d) Achiziționarea materialelor necesare bunei funcționări;

e) Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecție a muncii și a prevederilor prezentului regulament;

f) Completarea la timp a documentației sălii (orarul, registrul de evidență, inventarul bazei sportive, procesele verbale de predare-primire, fișele de protecția muncii și P.S.I., rapoarte de activitate la solicitarea primarului și comisiei de specialitate, alte documente în conformitate cu legislația în vigoare), precum și alte atribuții ce decurg din legislația în materie;

g) Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului, Regulamentului de ordine interioară a instituției, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și alte reguli și regulamente existente în instituție.

Articolul 15. Taxele de utilizare sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Tăureni. Aleșii locali au dreptul de a folosi gratuit bazele sportive.

Articolul 16. (1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de performanță sau de masă, spectatori) sunt obligați:

a) Să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită și etică sociale și prevederile prezentului regulament;

b) Să respecte întocmai orarul de funcționare a bazei sportive;

c) Să folosească echipament curat și adecvat activității;

d) Să folosească sala, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;

e) Să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;

f) Să nu încalce normele de ordine și liniște publică.

(2) Încălcarea normelor referitoare la respectarea normelor de ordine și liniște publică se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Articolul 17. Se interzice:

– Fumatul și consumul băuturilor alcoolice pe terenurile de sport și în sălile de sport, precum și în anexele acesteia;

– Accesul în incintele terenurilor de sport și a sălilor de sport cu animale de companie, biciclete, role, skateboard, scutere, atv-uri sau alte obiecte care pot degrada suprafața de joc;

– Aruncarea tuturor tipurilor de deșeuri (gumă de mestecat, sticle, obiecte ascuțite etc.);

– Accesul cu mașinile și orice vehicul pe terenul de sport;

– Accesul persoanelor în stare de ebrietate pe terenurile de sport și în sala de sport, anexele acesteia.

Sandu TUDOR

Foto: www.depositphotos.com

(Advertorial)

Post-ul Regulament pentru baza sportivă din Tăureni apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.

Sursa: zi-de-zi.ro – vezi articolul

Alte articole