Proiect: 1.500 de lei pentru fiecare nou-născut din Târgu-Mureş!

Consilierii locali ai municipiului Târgu-Mureş sunt invitaţi să decidă, într-o viitoare şedinţă de lucru, asupra oportunităţii aprobării unui proiect de hotărâre care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuţi, în cuantum de 1.500 de lei pentru fiecare nou-născut.

Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 4 ianuarie 2019, pe site-ul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, www.tirgumures.ro, şi afişat la sediul instituţiei din Târgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3. Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, până la data de 14 ianuarie 2019, la sediul Primăriei municipiului Târgu-Mureş sau la adresa de e-mail secretar@tirgumures.ro.

Măsură pentru stimularea natalităţii

Proiectul este iniţiat de consilierul UDMR Magyary Előd şi are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 – 2020, iar beneficiari vor fi părinții copilului nou-născut, cu domiciliul în municipiului Târgu Mureș, care fac dovada vechimii în muncă pe ultimele 12 luni lucrate.

“Din situațile statistice rezultă că în prezent ne aflăm în faza unui declin demografic privind numărul copiilor născuți în maternitățile din Târgu-Mureș. Scăderea natalități se datorează imigrării tinerilor în străinătate dar și situației financiare în care se află familile tinere, iar nașterea unui copil implică multiple cheltuieli pentru asigurarea unor condiții decente. În conformitate cu prevederile Codului Civil, statul, prin autoritățile publice, respectă și ocrotește viașa intimă, familială și privată fiind obligată să sprijine, prin măsuri economice și sociale dezvoltarea și consolidarea familiei. Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale 292/2011, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților”, a precizat iniţiatorul proiectului.

Condiţii pentru acordarea sprijinului financiar

Totodată, Magyary Előd propune şi un set minim de condiţii pentru acordarea sprijinului financiar.

„Propunem acordarea sumei de 1.500 lei/nou-născut în următoarele condiții: părinții să lucreze de cel puțin un an fără întrerupere, domiciliul părinților să fie în Târgu-Mureș, copilul să fie născut în maternitățile din Târgu-Mureș. Sprijinul financiar se acordă copiilor născuți din și după data de 1 ianuarie 2019 prin Direcția de Asistență Socială, în baza cererii depuse în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului, prezentându-se următoarelor documente: carte de identitate părinți, certificat de naștere copil nou-născut, adeverințe de la locul de muncă al părinților”, se menţionează în expunerea de motive.

Alex TOTH

Post-ul Proiect: 1.500 de lei pentru fiecare nou-născut din Târgu-Mureş! apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.

Sursa: zi-de-zi.ro – vezi articolul

Alte articole