Primăria Baia Mare: în atenția operatorilor interesaţi în obţinerea unei/unor autorizaţii taxi!

Municipiul Baia Mare demarează prima procedură de atribuire a unui număr de 50 autorizaţii taxi, după următorul calendar:
-2 februarie 2024 – 1 aprilie 2024: depunerea de către transportatorii interesaţi a cererilor de înscriere în procedura de atribuire a unei/unor autorizaţii taxi
-2 aprilie – 3 aprilie 2024: analizarea de către autoritatea de autorizare a cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare şi stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile taxi.
-4 aprilie 2024: publicarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite, conţinând datele de identificare ale transportatorilor autorizaţi şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul.
-5 aprilie – 19 aprilie 2024: depunerea contestaţiilor la primarul Municipiului Baia Mare, cu privire la deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
-20 aprilie – 29 aprilie 2024: comunicarea Dispoziţiilor primarului privind rezolvarea contestatiilor
-7 mai – 31 mai 2024: atribuirea autorizaţiilor taxi prin hotarâre a Consiliului Local.
Important
1) numerele de ordine pentru autorizaţiile taxi  vor fi atribuite: 5,13,14,15,16,17,22,25,27,30,32,34,39,40,41,45,48,50,55,59,60,61,68,69,78,79,82,83,86,89,93,95,97,100,103,106,107,108,111,117,118,124,125,126,127,128,130,131,132,133
2) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură: 1 aprilie 2024
3) documente obligatorii:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria răspundere privind valabilitatea autorizaţiei de transport deţinute;
c) declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autoturisme, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autoturismele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b). (aplicabil doar în cazul autoturismelor noi).
4) data anunţării rezultatului atribuirii: 4 aprilie 2024
5) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 1 iunie 2024
6) criteriile de departajare şi punctajele care se acorda: conform ANEXEI 1
Punctajul pentru criteriul de departajare “emisiile de CO2 ale autoturismului (g/km)” se va acorda doar pentru emisiile determinate prin procedura de testare a autovehiculelor ușoare WLTP, respectiv Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure
7) vechimea autoturismelor deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing nu va depăşi 5 ani de la data fabricaţiei.

Sursa: JurnalMM.ro – vezi articolul

Alte articole