Post vacant de lăcătuş mecanic la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

Candidatul ideal:
– Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/calificare Lacatus mecanic
– Vechime in munca minim 2 ani ;
– Disponibilitate pentru program prelungit;
– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;
– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres ;
– Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului.

Descrierea postului:
– Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei;
– Efectueaza reparatii curente/capitale la retele/instalatii de disctributie apa;
– Efectueaza control la instalatii si echipamentele de apa.

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic.
– Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechime in munca sau extras REVISAL.
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.
2. Proba scrisa de specialitate – test grila – 24.09.2020, ora 9.30.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
3. Proba practica – 24.09.2020, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E
Concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion
2. Indrumator pentru ateliere mecanice- G.S. Georgescu
3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
• Capitolul II – Domeniu de aplicare
• Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
• Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
• SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

Sursa: Incomod-Media.ro – vezi articolul

Alte articole