Ofticați pe atitudinea lui Tudorel Toader, avocați din Bistrița și-au pus banderolă albă și intră-n GREVĂ! Cer 1.000 de lei pentru cauzele din OFICIU, în loc de 130 de le…

Avocații din Bistrița Năsăud intră-n grevă! Începând cu data de 12.02.2019, aceștia vor intra în sălile de judecată purtând o banderolă albă pe braț.

Consiliul Baroului Bistrita-Nasaud a hotărât în ședința din 11.02.2019 aderarea Baroului Bistrita-Nasaud la protestul care se derulează în țară pentru exercitarea in conditii de normalitate a dreptului fundamental la apărare și îmbunătățirii calității actului de justiție.  

Avocații vor bani în plus pentru serviciile din OFICIU! Solicitările avocatilor au în vedere următoarele:

1.  Majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor efectuate din oficiu.

2. Reglementarea prin Protocol a onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor.

3. Eliminarea practicii judecătorilor și procurorilor de cenzurare a acestor onorarii.

Protocolul reglementează dreptul judecătorilor și procurorilor de a cenzura sumele stabilite cu titlu de onorarii, aplicarea art. 10 din Protocol dovedindu-se în cvasi-totalitatea situațiilor ca fiind una abuzivă și arbitrară.

Respectarea misiunii avocatului este esenţială pentru statul de drept.

Recomandarea Rec 2000 (21) cu privire la libertatea de exerciţiu a profesiei de avocat, adoptată de Comitetul de Miniştri, la 25 octombrie 2000, defineşte avocatul ca „o persoană calificată şi autorizată în conformitate cu legislaţia naţională pentru a pleda şi a acţiona în numele clienţilor săi, pentru a se angaja în practicarea legii, pentru a compărea în faţa instanţelor sau pentru a oferi consiliere şi a reprezenta clienţii pe probleme juridice”.

Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul!

Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare -la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar,

-a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi
-a asistenţei gratuite.

Despre avocații din OFICIU!

În cazul asistenţei juridice obligatorii, inculpatul nu poate refuza un avocat din oficiu, chiar dacă nu are un avocat ales.

A. De exemplu, in procesul penal:

Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului este obligatorie când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. (Art. 90 C.procedura penala).

De asemenea, Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă. (Art. 93 C.pr.penala)

B. In procesul civil- Curatela specială

Pentru ca desfăşurarea normală a judecăţii sa nu fie împiedicată, numirea unui curator se face de instanta de judecata dintre avocatii anume desemnati in acest scop de Baroul pentru fiecare instant judecatoreasca in cazul in care pârâţii domiciliază în străinătate şi nu au făcut alege de domiciliu, in cazul in care nu se cunoaste domiciliul paratului si in cazul paratilor decedati fara a se cunoaste mostenitorii ( Art. 58 C.pr.civila).

La această oră, un avocat încasează 130 de lei pe cauza din oficiu și 260 de lei pe faza de urmărire penală! 

Tarifele sunt decontate din bugetul de Stat, iar prin protestul lor, avocații solicită majorarea acestor tarife. Au solicitat plata urgentă a sumelor restante (aproximativ 700.000 de euro, la nivel național). De menționat, că plata serviciilor prestate din oficiu de avocații din totă țara este estimată la aproximativ 4 MILIOANE de euro/an. 

Baroul Național a cerut o majorare a serviciilor din oficiu:

 – de la 130 la 1.000 de lei .

 – o creștere de la 230 de lei la 1.000 de lei pentru cauzele în cale extraordinară de atac, pentru care s-a dispus înlocuirea , revocarea măsurilor preventive ( s-a înregistrat o creștere cu 335% a acestor cauze).

În acest sens Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis un MEMORIU către Ministerul Justiției, memoriu adresat ministrului Tudorel Toader. Acest memroiu îl puteți citi Memoriu-UNBR.

În prezent, potrivit Protocolului încheiat între UNBR și Ministerul Justiției, înregistrat sub nr. 48025/2015 și, respectiv, 21-DCAJ-2015, valorile onorariilor sunt derizorii.

AVOCATUL, PARTENER indispensabil al JUSTIȚIEI, poate încasa pentru activitatea judiciară prestată într-un dosar, un venit net de 8,98 de ori mai mic decât venitul net lunar al unei persoane fără pregătire universitară.

Cuantumul onorariilor are rolul de a desconsidera munca avocatului, de a-l pune în inferioritate față de ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție.

Marea majoritate a avocatilor care realizează venituri din oficii ( tinerii ocupă ponderea) se află în situaţia jenantă de a nu-şi putea achita nici măcar taxele la barou, fără a avea o minimă infrastructură de sediu şi alergând zilnic de la o instanţă la alta.

Atitudinea lui Tudorel Toader i-a scos din pepeni pe avocații din toată România!

Solicitările avocaților au fost transmise Ministrului Justiției, care a formulat un răspuns oficial, în acest sens. Răspunsul transmis de staff-ul lui Tudorel Toader poate fi citit AICI Rapuns-MJ-UINBR.

Conform Legii 51/1995, 

(1)Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei.

(2)Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

Art. 30

(1) – Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

(4) – Avocatul definitiv este obligat să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților sau de formele de exercitare a profesiei, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

De ce e IMORTANT ca avocații să fie spriiniți de Stat, prin diferite programe!

“Un tânăr avocat, după doi ani de stagiu la un cabinet de avocat, un profesionist care accede în profesie prin promovarea unui examen de admitere al cărui grad de dificultate este similar cu examenul de admitere la INM sau în magistratură NU se bucură de nicio facilitate sau sprijin de la Stat, pentru a închiria infrastructura minimă de funcţionare a cabinetului, precum şi alte lucruri necesare, spre a-şi putea exercita profesia, independent sau împreună cu alţi tineri avocaţi.

Dar, probleme grave se acumulează în cariera profesională şi în pregătirea continuă în competiţia cu avocaţii din Statele membre ale UE a caror onorarii depasesc cu mult onorariile avocatilor din Romania.

De pilda: Tarifele avocaților în Germania pentru consultație juridică variază între 150 și 1.000 de euro pe oră. Tarifele pentru litigii sunt în general stabilite prin lege. Iar șansele să locuiești aici și să ai nevoie la un moment de avocat sunt destul de mari, cum la fel de ridicată e și probabilitatea să fii implicat într-un proces.”  – a declarat Laura Alexandra  Bertel, avocat la Baroul Bistrița- Năsăud.

Banderola albă pe braț este o primă etapă a protestului inițiat de avocați, dar dacă NU se ajunge la consens, avocații sunt hotărâți să BLOCHEZE avtivitatea instanțelor și să REFUZE reprezentarea cauzelor aflate pe rol.

articol de: Emil Iustian Alexandru și Laura Alexandra  Bertel

Sursa: Ziardebistrita.ro – vezi articolul

Alte articole