Municipalitatea lansează campania de Crăciun ,,Dar din suflet pentru seniori”

De luni, 18 octombrie, Municipalitatea lansează campania de Crăciun ,,Dar din suflet pentru seniori”, prin care vârstnicii brașoveni cu venituri mici primesc tichete sociale în valoare de 100 de lei.

Tichetele se acordă pe baza unei cereri, ce trebuie depusă la sediul DAS Brașov (str Panselelor nr 23), împreună cu următoarele documente:

-actul de identitate (CI sau BI) în original și copie;

-cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;

-împuternicire olografă în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile;

-actul de identitate al împuternicitului, când este cazul, în original și copie.

Actele menționate mai sus sunt obligatorii. Neprezentarea unuia dintre acestea conduce la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.

Conform precizărilor DAS Brașov, copiile documentelor trebuie prezentate de solicitanți.

Distribuirea tichetelor sociale se va face după următorul program:

– luni, marți, miercuri și vineri 08.30-15.00 (pauză pentru dezinfecție 11.30-12.00);

– joi 08.30-17.00 ( pauze pentru dezinfecție 11.30-12.00 și 14.30-15.00).

Pentru a reduce timpul de așteptare, persoanele interesate pot opta pentru programare online, pe site-ul www.dasbv.ro, secțiunea „Fă-ți o programare on-line“.

Persoanele care se prezintă să ridice tichetele vor respecta măsurile instituite pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (purtarea măștii de protecție, păstrarea distanței de siguranță etc.) și se vor supune unui triaj epidemiologic efectuat la intrarea în spațiul de distribuire.

Pentru relații suplimentare, puteți contacta Direcția de Asistență Socială la nr. de telefon 0368-469995, pe adresa de email dasbv@dasbv.ro sau la sediul din str. Panselelor, nr. 23.

Sursa: Transilvania365.ro – vezi articolul

Alte articole