Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” angajează secretar!

Conducerea Liceului Tehnologic ,,Avram Iancu” din Târgu Mureș organizează un concurs în data de 3 decembrie pentru ocuparea postului vacant de secretar cu o normă, pe parcursul unei perioade nedeterminate.

Conform unui anunț publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, www.edums.ro, viitorii participanți trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul stabil în România, cunoașterea limbii române scris și vorbit, capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, îndeplinirea condițiilor de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, nu are condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare pentru limită de vârstă, condițiile enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulate.

Concursul constă în următoarele probe: selecția dosarelor de înscriere în data de 2 decembrie la ora 13.00, proba scrisă în data de 3 decembrie la ora 9.00, proba practică în data de 4 decembrie la ora 9.00 și interviul în data de 4 decembrie la ora 13.30.

Dosarele se pot depune până în data de 27 noiembrie, între orele 9.00 și 14.00 la sediul unității. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității, la numărul de telefon 0365-882.487 sau la adresa web www.edums.ro.

Alexandra HAJA

Post-ul Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” angajează secretar! apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.

Sursa: zi-de-zi.ro – vezi articolul

Alte articole