Lăsatul Secului pentru Postul Sfintei Marii

Postul Adormirii Maicii Domnului, numit și Postul Sfintei Marii sau Săntămăriei, este o rânduială creştină întru reamintirea virtuţilor Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, încă din pruncie, în post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc. Strămoşii noştri au fost alungaţi din rai pentru că n-au păzit legea postului. De aceea, prin post, omul poate reintra în raiul pierdut prin neascultare. Postul este un mijloc prin care se asigură echilibrul fiinţei umane.

El ne introduce într-o atmosferă de cumpătare, de înfrânare, de jertfă, care, toate, duc la îndreptare. Fiinţa umană este adesea asaltată de furtuna patimilor, la care ne duce de atâtea ori, fie pofta trupului, fie a minţii. Înţelepții antici greci spuneau că în firea omului se întâlneşte mândria leului, pornirea răpitoare a leopardului, viclenia şarpelui, precum şi pornirile rele ale altor vieţuitoare. Dar omul are suflet raţional cu care poate stăpâni toate aceste patimi. Cine se plânge că nu se poate înfrâna de la nimic, înseamnă că nu poate face nici un bine pentru că a posti înseamnă a începe să faci binele. Postul nu trebuie considerat ca o povară sau osândă, ci ca o modalitate de eliberare de patimi, din robia acestora.

Postul este mica noastră jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu, ca răspuns la jertfa Sa mare pentru mântuirea noastră. Este un act de înfrângere a egoismului, de biruinţă, înfrânare şi stăpânire asupra pornirilor rele care izvorăsc de atâtea ori din firea noastră rănită de păcate. Mâncarea de post ne aduce aminte de Cuvântul Domnului adresat primilor oameni, înainte ca aceştia să cadă în păcat. „Şi a zis Dumnezeu: Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa întregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom într-însul; acestea vă vor fi vouă spre hrană” (Facerea, 1, 29). Aşadar,  postul  a  fost aşezat de Dumnezeu ca o lege veşnică, poruncindu-i lui Adam să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, din grădina raiului. Rânduiala postului a fost urmată de Însuşi Domnul Iisus Hristos.

Sfinţii Apostoli au respectat  această sfântă pravilă. Preoţii, urmaşii Apostolilor, le urmează poveţele, îndrumând oamenii pe calea mântuirii, prin rugăciune, prin ajunare şi  abţinere de la mâncarea de frupt, mai  ales  în  cele  patru mari posturi de peste an. Toţi sfinţii, prin post şi nevoinţă au dobândit sfinţenia.  Unde  postul  nu  este respectat,  dispare  din  viaţă  sfinţenia,  năzuinţa  omului  spre desăvârşire, spre înnobilare; degradarea  umanului  ia  ritmuri galopante.

Sfântul Vasile cel Mare  ne spune că postul „este cel  mai bun  străjer al sufletului, cel mai sigur tovarăş al corpului,  arma vitejilor, întărirea atleţilor. El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face să iubim înfrânarea, inspiră modestia, dă curaj în război şi învaţă  a  iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii. Postul este  sprijinul caselor, părintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba bătrânilor”. Postul Adormirii Maicii Domnului este mai  puţin aspru decât Postul Paştilor, însă mult mai sever decât cel  al  Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi al Naşterii  Domnului.

Pe 31 iulie se lasă sec pentru Postul Sfintei Marii. Este ultima zi în care credincioșii mai pot mânca bucate de dulce, pentru că de duminică începe postul care este aspru.

Cuvantul sec, din sintagma “lăsatul secului”, este înțeles de noi ca fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. Cu toate astea, secul pe care îl cere postul ortodox este seculum (saeculum), adică lumea împătimită.

Postul trebuie să fie și alimentar și spiritual.

Postul Sfintei Marii este un post aspru, dacă ținem seama de faptul că Biserica Ortodoxă ne cere ajunare până la ora 15:00, în zilele de luni, miercuri și vineri, iar după această oră, ne cere să consumăm mâncare uscată.

De asemenea, nici în celelalte zile, nu avem parte de un post ușor. Marți și joi se mănâncă fără ulei, iar sâmbătă și duminică, credinicioșii ortodocși au dezlegare la untdelemn și vin.

Spre știință: Postul Adormirii Maicii Domnului începe în fiecare an pe data de 1 august, iar dacă data de 31 iulie cade miercuri sau vineri, atunci postul începe pe 31 iulie.

The post Lăsatul Secului pentru Postul Sfintei Marii appeared first on Gazeta de Botoșani – GazetaBt.ro : Stiri Botosani , Politica Botosani , Sport Botosani , Evenimente Botosani , Anunturi Gratuite Botosani , Muzica Botosani.

Sursa: GazetaBT.ro – vezi articolul

Alte articole