Începe concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj

În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile  O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie – decembrie 2021
Nr. crt Judet Unitatea de invatamant Localitate Localitate superioara Mediu Tip unitate Forma de proprietate Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie – decembrie 2021 Obervatii
DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs) DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)
1 CLUJ Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 1  
2 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 0  
3 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 0  
4 CLUJ Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 1  
5 CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
6 CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat 1 1  
7 CLUJ Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
8 CLUJ Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
9 CLUJ Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
10 CLUJ Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
11 CLUJ Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
12 CLUJ Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
13 CLUJ Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
14 CLUJ Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
15 CLUJ Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
16 CLUJ Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
17 CLUJ Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
18 CLUJ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
19 CLUJ Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
20 CLUJ Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
21 CLUJ Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
22 CLUJ Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
23 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
24 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
25 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
26 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
27 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
28 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
29 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
30 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
31 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
32 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
33 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
34 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
35 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
36 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
37 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
38 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
39 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
40 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
41 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
42 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
43 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
44 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
45 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
46 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
47 CLUJ Grădinița Specială Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
48 CLUJ Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
49 CLUJ Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
50 CLUJ Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
51 CLUJ Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  
52 CLUJ Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0 Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
53 CLUJ Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
54 CLUJ Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
55 CLUJ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
56 CLUJ Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
57 CLUJ Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
58 CLUJ Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0 Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
59 CLUJ Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0 Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
60 CLUJ Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și  Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
61 CLUJ Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
62 CLUJ Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  
63 CLUJ Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
64 CLUJ Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
65 CLUJ Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
66 CLUJ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
67 CLUJ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
68 CLUJ Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  
69 CLUJ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
70 CLUJ Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
71 CLUJ Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
72 CLUJ Liceul Waldorf Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
73 CLUJ Palatul Copiilor Cluj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
74 CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
75 CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
76 CLUJ Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
77 CLUJ Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
78 CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
79 CLUJ Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  
80 CLUJ Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
81 CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
82 CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
83 CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
84 CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
85 CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
86 CLUJ Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
87 CLUJ Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 0  
88 CLUJ Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1  
89 CLUJ Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
90 CLUJ Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 2  
91 CLUJ Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat 1 1 Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
92 CLUJ Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1  
93 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
94 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
95 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
96 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
97 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
98 CLUJ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
99 CLUJ Liceul Tehnologic „Someș” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 0  
100 CLUJ Liceul Tehnologic Special Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1  
101 CLUJ Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1  
102 CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1  
103 CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1  
104 CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
105 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 0  
106 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 0  
107 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 0  
108 CLUJ Liceul Tehnologic Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 0  
109 CLUJ Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 1  
110 CLUJ Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
111 CLUJ Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 1  
112 CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat 1 1  
113 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat 1 0  
114 CLUJ Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat 1 2 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
115 CLUJ Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
116 CLUJ Școala Gimnazială Specială Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat 1 0  
117 CLUJ Colegiul „Emil Negruțiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
118 CLUJ Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
119 CLUJ Colegiul Tehnic Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
120 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
121 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
122 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
123 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
124 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
125 CLUJ Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
126 CLUJ Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
127 CLUJ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
128 CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
129 CLUJ Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
130 CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
131 CLUJ Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 1  
132 CLUJ Școala Profesională Poiana Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat 1 0  
133 CLUJ Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu AGHIREŞU-FABRICI AGHIREŞU R UI Stat 1 0  
134 CLUJ Școala Primară Aiton, Com. Aiton AITON AITON R UI Stat 1 0  
135 CLUJ Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș ALUNIŞ ALUNIŞ R UI Stat 1 0  
136 CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida APAHIDA APAHIDA R UI Stat 1 1  
137 CLUJ Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu ĂŞCHILEU MARE AŞCHILEU R UI Stat 1 0  
138 CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat 1 1  
139 CLUJ Școala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat 1 0  
140 CLUJ Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara BĂIŞOARA BĂIŞOARA R UI Stat 1 0  
141 CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. Beliș BELIŞ BELIŞ R UI Stat 1 0  
142 CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna BOBÂLNA BOBÂLNA R UI Stat 1 0  
143 CLUJ Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida BONŢIDA BONŢIDA R UI Stat 1 0  
144 CLUJ Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa BORŞA BORŞA R UI Stat 1 0  
145 CLUJ Școala Gimnazială Buza, Com. Buza BUZA BUZA R UI Stat 1 0  
146 CLUJ Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu CĂIANU CĂIANU R UI Stat 1 0  
147 CLUJ Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI R UI Stat 1 0  
148 CLUJ Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele CĂLĂŢELE CĂLĂŢELE R UI Stat 1 0  
149 CLUJ Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu CĂMĂRAŞU CĂMĂRAŞU R UI Stat 1 0  
150 CLUJ Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare CĂPUŞU MARE CĂPUŞU MARE R UI Stat 1 0  
151 CLUJ Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu CĂŞEIU CĂŞEIU R UI Stat 1 0  
152 CLUJ Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău CÂŢCĂU CÂŢCĂU R UI Stat 1 0  
153 CLUJ Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina CĂTINA CĂTINA R UI Stat 1 0  
154 CLUJ Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare CEANU MARE CEANU MARE R UI Stat 1 0  
155 CLUJ Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni CHINTENI CHINTENI R UI Stat 1 0  
156 CLUJ Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești CHIUIEŞTI CHIUIEŞTI R UI Stat 1 0  
157 CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea CIUCEA CIUCEA R UI Stat 1 0  
158 CLUJ Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila CIURILA CIURILA R UI Stat 1 0  
159 CLUJ Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna COJOCNA COJOCNA R UI Stat 1 0  
160 CLUJ Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești COPĂCENI SĂNDULEŞTI R UI Stat 1 0  
161 CLUJ Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești CORNEŞTI CORNEŞTI R UI Stat 1 0  
162 CLUJ Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin CUTCA SÂNMĂRTIN R UI Stat 1 0  
163 CLUJ Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara CUZDRIOARA CUZDRIOARA R UI Stat 1 0  
164 CLUJ Școala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. Dăbâca DĂBÂCA DĂBÂCA R UI Stat 1 0  
165 CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. Feleacu FELEACU FELEACU R UI Stat 1 0  
166 CLUJ Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii FIZEŞU GHERLII FIZEŞU GHERLII R UI Stat 1 0  
167 CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat 1 0  
168 CLUJ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat 1 1  
169 CLUJ Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat 1 1  
170 CLUJ Școala Gimnazială Frata, Com. Frata FRATA FRATA R UI Stat 1 0  
171 CLUJ Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău GÂRBĂU GÂRBĂU R UI Stat 1 0  
172 CLUJ Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca GEACA GEACA R UI Stat 1 0  
173 CLUJ Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău GILĂU GILĂU R UI Stat 1 1  
174 CLUJ Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla HĂŞDATE SĂVĂDISLA R UI Stat 1 0  
175 CLUJ Școala Gimnazială Iara, Com. Iara IARA IARA R UI Stat 1 0  
176 CLUJ Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod ICLOD ICLOD R UI Stat 1 0  
177 CLUJ Școala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului IZVORU CRIŞULUI IZVORU CRIŞULUI R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
178 CLUJ Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos JICHIŞU DE JOS JICHIŞU DE JOS R UI Stat 1 0  
179 CLUJ Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu JUCU DE SUS JUCU R UI Stat 1 0  
180 CLUJ Școala Gimnazială Luna, Com. Luna LUNA LUNA R UI Stat 1 0  
181 CLUJ Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești LUNA DE SUS FLOREŞTI R UI Stat 1 0  
182 CLUJ Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău MĂGURI-RĂCĂTĂU MĂGURI-RĂCĂTĂU R UI Stat 1 0  
183 CLUJ Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni MĂNĂSTIRENI MĂNĂSTIRENI R UI Stat 1 0  
184 CLUJ Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel MĂRIŞEL MĂRIŞEL R UI Stat 1 0  
185 CLUJ Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. Baciu MERA BACIU R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
186 CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU R UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
187 CLUJ Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII R UI Stat 1 0  
188 CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. Mociu MOCIU MOCIU R UI Stat 1 0  
189 CLUJ Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești MOLDOVENEŞTI MOLDOVENEŞTI R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
190 CLUJ Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni NEGRENI NEGRENI R UI Stat 1 0  
191 CLUJ Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica NIREŞ MICA R UI Stat 1 0  
192 CLUJ Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca PĂLATCA PĂLATCA R UI Stat 1 0  
193 CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. Panticeu PANTICEU PANTICEU R UI Stat 1 0  
194 CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos PETREŞTII DE JOS PETREŞTII DE JOS R UI Stat 1 0  
195 CLUJ Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș PLOSCOŞ PLOSCOŞ R UI Stat 1 0  
196 CLUJ Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni POIENI POIENI R UI Stat 1 0  
197 CLUJ Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău RĂCHIŢELE MĂRGĂU R UI Stat 1 0  
198 CLUJ Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca RÂŞCA RIŞCA R UI Stat 1 0  
199 CLUJ Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida RĂSCRUCI BONŢIDA R UI Stat 1 0  
200 CLUJ Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur RECEA-CRISTUR RECEA-CRISTUR R UI Stat 1 0  
201 CLUJ Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu SĂCUIEU SĂCUIEU R UI Stat 1 0  
202 CLUJ Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu SÂNCRAIU SÂNCRAIU R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
203 CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul SÂNPAUL SÂNPAUL R UI Stat 1 0  
204 CLUJ Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. Săvădisla SĂVĂDISLA SĂVĂDISLA R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
205 CLUJ Școala Gimnazială Sic, Com. Sic SIC SIC R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
206 CLUJ Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu SUATU SUATU R UI Stat 1 0  
207 CLUJ Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga ŢAGA ŢAGA R UI Stat 1 0  
208 CLUJ Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos TRITENII DE JOS TRITENII DE JOS R UI Stat 1 0  
209 CLUJ Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni TURENI TURENI R UI Stat 1 0  
210 CLUJ Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș UNGURAŞ UNGURAŞ R UI Stat 1 0 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
211 CLUJ Școala Gimnazială Vad, Com. Vad VAD VAD R UI Stat 1 0  
212 CLUJ Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii VALEA IERII VALEA IERII R UI Stat 1 0  
213 CLUJ Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara VIIŞOARA VIIŞOARA R UI Stat 1 1 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
214 CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. Vultureni VULTURENI VULTURENI R UI Stat 1 0  

Post-ul Începe concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj apare prima dată în Ziarul Clujean.

Sursa: ZiarulClujean.ro – vezi articolul

Alte articole