Încep examanele de titularizare în județul Hunedoara

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice şi catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Pentru susţinerea probei scrise la titularizare, în judeţul Hunedoara s-au înscris 524 de candidaţi, dintre care 84 de candidaţi provin din promoţia curentă.

„Proba va începe la ora 9:00, în două centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen, în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia de Covid-19. Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situaţiile speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere”, a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în data de 3 august.

În judeţul Hunedoara sunt disponibile 73 posturi didactice şi catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 63 în mediul urban şi 10 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru titularizare vizează următoarele discipline şi specializări: educatoare, institutor pentru învăţământul preşcolar (102 candidaţi), învăţător sau institutor pentru învatamantul primar (73 candidaţi) educaţie fizică şi sport (66 candidaţi).

Sursa: ZHD.ro – vezi articolul

Alte articole