Încă 21 de asocieri ale CJI cu localități ilfovene pentru realizarea unor proiecte de investiții

Peste 24 de milioane de euro, de la bugetul local al judeţului, pentru dezvoltarea comunităţilor

⬤ Sumele se vor aloca în funcție de veniturile încasate la bugetul local al județului, fiind prioritare proiectele de investiții derulate de Consiliul Județean

Consiliul Județean Ilfov (CJI) ajută la dezvoltarea și modernizarea comunităților locale și anunță că, pe lângă cele aproape 50 de milioane de euro alocate investițiilor pentru anul acesta, la sfârșitul lunii trecute a aprobat asocieri cu localități ilfovene în valoare de 24,2 milioane de euro. Contribuția CJI în cadrul acestor asocieri încheiate se va acorda în funcție de veniturile încasate la bugetul local al județului, fiind prioritare proiectele de investiții derulate de Consiliul Județean Ilfov. Proiectele ce se vor realiza în asociere vizează construirea de două noi drumuri, dar și reabilitarea și modernizarea unora existente, investiții în branșamente la canalizare, în serviciile medicale sau de urgență, precum și în lucrări de combatere a inundațiilor.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 460

Astfel, pentru proiectul public ”Modernizare drumuri în comuna Periș”, în valoare de 4.214.502,61 lei, contribuția CJI este de 3.793.052.35 lei, res­tul sumei reprezentând contribuția CL Periș. ”Având în vedere resursele financiare limitate ale județului Ilfov, se resping solicitările cu privire la asocierile unor consilii locale din Ilfov”, precizează HCJI 69/28.06.2019. În cazul comunei Periș, a fost respinsă asocierea CJI în proiectul ”Extinderea rețelei de gaze naturale (…) pe str. Pădurii, Polonă, Înv. Gheorghe Petre, Mierlei”. Asta nu înseamnă, evident, că aceste proiecte nu se vor mai realiza. Dar, în acest moment, CJI nu participă cu resurse financiare în ele, încercând să prioritizeze cumva nevoile fiecărei localități din județ, în funcție de bugetul de care dispune. Evident, proiectele respinse la asociere se pot realiza de către consiliile locale cu atragerea de fonduri din alte părți, altele decât bugetului local al județului. La acest moment!

În asocierea cu CL Clinceni, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Lucrări de modernizare stadion comuna Clinceni”, în valoare totală de 4.755.253,24 lei, CJI contribuie cu 4.279.729,92 lei, din bugetul local al județului. Comuna Clinceni ­și-ar fi dorit asocierea și contribuția CJI și în alte proiecte, cu o valoare totală de aproape 50 de milioane de lei, însă acest lucru nu a fost posibil acum, din motivul prezentat mai sus. A fost, așadar, respinsă asocierea pentru ”Extindere rețea de gaze (…) pe străzile Rozelor, Fortului (domeniu public), Stadionului – Casa de cultură, Ordoreanu – Centru social, parțial zona Speranței, Deltei, Izvorului”, ”Extindere rețea electrică (…) pe străzile Berzei, Trandafirilor (parțial), Ortansei (parțial), Mierlei, Drumul Mare, Clinceni – Ordoreanu, Privighetorii, Tudor Vladimirescu, Mesteacănului, Rozelor, Hotarului”, ”Construire sală de sport cu sistem structural de tip tensiostatic”, ”Stabiliment bătrâni” sau ”Modernizare străzi de interes local faza 2, în comună”.

La Corbeanca, se va derula proiectul de ”Modernizare str. Mărgăritarului, str. Balta Albă și str. Culturii”, în valoare de 4.555.931,18 lei, iar contribuția CJI este de 4.100.338,06 lei, din bugetul local al județului. Iar cu Petrăchioaia, CJI s-a asociat pentru realizarea obiectivului de interes public ”Modernizare străzi – Petre Ispirescu, I.L. Caragiale, Lucian Blaga, Ion Creangă, Brândușei, Bebe Șerban, Magnoliei, Liliacului, Socului, Măceșului, Cireșului, Bradului și Jiului”, în valoare totală de 7.997.405,53 lei. Contribuția CJI va fi de 7.197.664,98 lei.

În comuna Moara Vlăsiei se va realiza proiectul ”Construire imobil – parter sediu pompieri și garaj pentru vehicule ale serviciilor de urgență”, cu o valoare totală de 540.000 lei. Din această sumă, 486.000 lei reprezintă contribuția CJI, în asocierea cu CL Moara Vlăsiei. Și, tot pentru Moara Vlăsiei s-a aprobat asocierea pentru realizarea obiectivului de interes public ”Execuție și proiectare străzi în comună”, în valoare totală de două milioane de lei. CJI va contribui, în acestă asociere cu 1,8 milioane de lei. Cea de-a treia asociere a CJI cu Moara Vlăsiei vizează realizarea obiectivului ”Lucrări în cadrul Acumulării Piscicole Moara Vlăsiei I, de pe Valea Cociovaliștea (Pod acces Cartier Tineretului), în valoare totală de 540.000 lei. S-a aprobat contribuția CJI în valoare de 486.000 lei.

La Dobroești, CJI va participa cu partea de cofinanțare în proiectul ”Modernizare străzi – Trifoiului – tronsonul I, Aleea Grădinii, Energiei”, în valoare totală de 3.650.313 lei. Contribuția CJI va fi de trei milioane de lei. Iar la Tunari este vorba de asocierea pentru ”Reparații străzi balastate”, în satul Tunari, investiție cu o valoare totală de 2.402.726 lei. CJI va contribui de la bugetul local al județului cu 1,8 milioane de lei. CL Tunari și-ar fi dorit să se asocieze acum cu CJI și pentru construirea unei clădiri publice multifuncționale, de P+2E, însă asocierea în proiectul cu o valoare totală de aproape 6,3 milioane de lei a fost, pentru moment, respinsă.

La realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție amenajare și modernizare străzi în comuna Dragomirești Vale”, în valoare de 44.762.974, CJI va veni cu o cofinanțare de 6 milioane de lei, restul sumei, de aproape 39 de milioane de lei, urmând a fi alocat de la bugetul local al comunei.

La Dărăști, de asemenea, se vor amenaja străzile Agricultorilor, Apicultorilor, Salcâmilor, Intrarea 1 Decembrie 1918 și Intrarea Mihail Eminescu II, fiind vorba despre o investiție totală de 5.209.963,30 lei. Partea de cofinanțare a CJI reprezintă 4.688.966,97 lei. Și CL Dărăști a avut un proiect respins la asociere – și este vorba de construcția unui loc de joacă, o investiție de 2,45 milioane de lei, pe care CJI nu a considerat-o în acest moment o prioritate la finanțarea de la bugetul local al județului.

CL Cernica va realiza obiectivul de interes public ”Îmbunătățirea infrastucturii educaționale prin extindere și modernizare grădiniță în sat Tânganu”, în valoare totală de 4.158.290 lei. Contribuția CJI la proiect este de trei milioane de lei. Iar un al doilea proiect aprobat pentru realizarea în asociere cu fonduri de la bugetul local al județului vizează ”Proiectarea și execuția dispensarului în satul Cernica”, în valoare de 3,3 milioane de lei, din care partea de cofinanțare CJI înseamnă 2,97 milioane de lei. Pentru Cernica s-au respins la asociere, acum, tot două proiecte – ”Proiectare și execuție extindere prin realizare corp nou de construcție la Școala Tânganu”, cu o valoare totală de aproape 2,9 milioane de lei și ”Proiectare și execuție extindere prin supraetajare la Școala Bălăceanca”, în valoare totală de 4.634.330,39 lei.

O altă asociere a fost aprobată cu CL Măgurele pentru ”Amenajare și refuncționalizare Centru oraș Măgurele”, un proiect cu o valoare totală de 34.791.788,20 lei. Contrib­uția CJI de la bugetul local al județului este de 20 de milioane de lei.

La Jilava, s-a aprobat asocierea Consiliului Local cu CJI pentru proiectul ”Reabilitare tronson și modernizare str. Libertății”, în valoare totală de 2.358.330,90 lei. Contribuția CJI este de 2.122.497,81 lei, ­restul sumei fiind acoperit de la bugetul local al comunei. Iar un al doilea proiect, ce se va derula în Jilava, cu parte de cofinanțare de la bugetul local al județului, are ca obiectiv ”Reabilitarea/modernizarea drumului Steaua Sudului”, lucrările având o valoare totală de 3.693.159,37 lei. Contribuția CJI la acest proiect are o valoare de 3.323.843,44 lei. Alte două proiecte propuse pentru asociere de către CL Jilava, dar care nu au fost considerate, acum, o prioritate la cofinanțare de către CJI, s-au referit la ”Amenajare parc cu loc de joacă pentru copii, amplasat la capăt linie tramvai Progresul” și ”Amenajare parc cu loc de joacă pentru copii, amplasat la capăt linie tramvai Centură”. Ambele proiecte au o valoare totală de 1.270.076,78 lei.

Cu CL Vidra, CJI s-a asociat pentru realizarea în comun a proiectului ”Modernizare străzi în comună”, în valoare de 7.901.864 lei. Cofinanțarea de la bugetul local al județului reprezintă 7.111.678 lei. Iar cu CL Ciorogârla, asocierea s-a făcut pentru realizarea obiectivului de interes public ”Modernizare sistem rutier”, în valoare totală de 6.741.772 lei. Contribuția CJI va fi, în acest caz, de 6.067.595 lei, din bugetul local al județului. CL Ciorogârla propusese și un alt proiect, pentru ”Amenajare șanțuri și trotuare”, în valoare totală de 5 milioane de lei, dar asocierea pe acesta a fost respinsă.

Pentru Brănești, asocierea are în vedere obiectivul ”Amenajare acces în autostrada A2 între km. 21+380 – km. 24+050 stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu aceasta”, un proiect cu o valoare totală de 19.985.737 lei, din care partea de cofinanțare de la bugetul local al județului va fi de 8 milioane de lei. Și tot pentru Brănești s-a aprobat asocierea pentru realizarea obiectivului de interes public ”Modernizare drumuri în comună”, în valoare totală de 7.161.927,60 lei. Cofinanțarea CJI în acest caz este de 3,5 milioane de lei.

Pentru realizarea obiectivului de interes public ”Execuție structură rutieră DC21 Giulești Sârbi – Chiajna” s-a aprobat asocierea CJI cu CL Chiajna, din fonduri de la bugetul local al județului urmând a se aloca 3.000.302,17 lei, restul sumei necesare, respectiv 3.000.302,18 lei fiind suportat de la bugetul local al comunei Chiajna.

CL Copăceni s-a asociat cu CJI pentru ”Executarea de branșamente pe domeniul public la rețeaua publică de canalizare a localității”, un proiect cu o valoare totală de 3.991.123,59 lei. S-a aprobat contribuția CJI de la bugetul local al județului – de 3.592.011,24 lei.

CL Dascălu, de asemenea, s-a asociat cu CJI pentru realizarea în comun a proiectului ”Racorduri canalizare menajeră în comună”, un proiect în valoare totală de 505.155 lei, din care partea de cofinanțare de la bugetul local al județului înseamnă 454.639,50 lei.

La Nuci se va realiza în asociere cu CJI proiectul ”Ramforsare DC8 și acces la proprietăți”, cu o investiție totală de 3.270.225 lei. CJI va contribui cu 2.943.202 lei. Iar în comuna 1 Decembrie se vor executa ”Lucrări integrate privind ridicarea nivelului în acviferul freatic, lucrări tehnico-edilitare pentru refacerea sistemului de preluare a apelor menajere și pluviale, precum și refacerea infrastructurii de transport din comună”, în valoare totală de 5,5 milioane de lei. Contribuția CJI va fi de 5 milioane de lei.

Consiliul Local al orașul Buftea s-a asociat, de asemenea, cu CJI, pentru ”Modernizare infrastructură rutieră”, un proiect cu o valoare totală de 8.902.420 lei. Din această sumă, 6 milioane de lei reprezintă contribuția CJI de la bugetul local al județului.

Proiectul ”Sală de sport școlară de reparare + reconformare clădire existentă, vestiare bază sportivă la școala gimnazială ”Gheorghe Corneliu”, propus de CL Domnești pentru asociere, cu o valoare totală de 3.744.809 lei, a fost respins.

Piste de biciclete, în Balotești

În ședința de Consiliu din 11 iulie 2019, la ”Diverse” a mai fost aprobată o asociere, cu CL Balotești, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Amenajare piste biciclete pe str. I. Lahovari, tronson str. Școlii – Calea București (stânga-dreapta)”, în valoare totală de 1.883.894 lei. Contribuția CJI de la bugetul local al județului va fi de 1.460.000 lei.

Articolul Încă 21 de asocieri ale CJI cu localități ilfovene pentru realizarea unor proiecte de investiții apare prima dată în Jurnalul de Ilfov.

Sursa: JurnalulDeIlfov.ro – vezi articolul
Fără categorie 57

Alte articole