Facilități fiscale pentru membrii cooperativelor agricole

Un ordin al ministrului Finanțelor prevede facilități fiscale pentru fermierii care sunt membri într-o cooperativă agricolă. Fermierii sunt scutiți de la plata impozitului pe terenuri și clădiri, anunță MADR.

Principalele facilități fiscale pentru membrii cooperativelor sunt:

1. nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole;

2. clădirile cu des­tinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor;

3. în cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperative.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov,nr.457

Articolul Facilități fiscale pentru membrii cooperativelor agricole apare prima dată în Jurnalul de Ilfov.

Sursa: JurnalulDeIlfov.ro – vezi articolul
Fără categorie 111

Alte articole