Doi ingineri silvici, un pădurar și administratorul unei firme, trimiși în judecată de procurorii din Vatra Dornei pentru fals în înscrisuri și fals intelectual pentru marcări fictive de arbori și exploatări fictive

Procurori ai Parchetului de pe lângă
Judecătoria Vatra Dornei au dispus trimiterea în judecată a patru inculpaţi,
dintre care primul a activat în calitate de pădurar în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei şi este totodată
administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de
activitate exploatarea forestieră, al doilea a activat în calitate de inginer
silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra
Dornei, al treilea activează ca inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Vatra
Dornei, iar al patrulea este administrator al unei societăţi comerciale care
are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră.

Procurorii arată că primul inculpat care a
activat în calitate de pădurar în cadrul 
Ocolului Silvic Vatra Dornei şi este totodată administrator al unei
societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea
forestieră, a fost trimis în judecată pentru cinci infracțiuni ,,fals material
în înscrisuri oficiale”, cinci infracțiuni de „uz de fals”  șase complicități la infracţiunea continuată
de „fals intelectual” (patru acte materiale) şi șase complicități la
infracțiunea de  „fals intelectual”.

El este acuzat că în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, a semnat în fals la rubrica „Beneficiar”,  5 din 6 contracte de prestație silvică
completate de șeful biroului fond forestier în baza cererilor pentru marcarea
unor arbori în suprafețe de vegetație forestieră din afara fondului forestier
național (pășune împădurită), formulate de 
şase proprietari primite de el, pe care cunoscând că sunt false, le-a
depus la responsabilul fond forestier cu scopul derulării procedurii de semnare
a contractului de către „Prestator” respectiv Direcția Silvică Suceava.

După înregistrarea contractelor la
„Prestator”, el ar fi completat și semnat 6 carnete de marcare inventariere a
unor arbori (fiecare cuprinzând coperta carnetului de marcare-inventariere,
fila/filele carnetului cu diametrele unor arbori, procesul verbal de efectuare
a marcării și fișa de grupare a arborilor pe specii, categorii de diametre și
clase de calitate) pe care le-a predat persoanei desemnate cu marcarea, care la
rândul său le-a semnat, astfel asumându-și-le și le-a depus la Ocolul Silvic
Vatra Dornei pentru întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor),
constituirea partizilor și emiterea autorizațiilor de exploatare.

În două din cele 6 situații marcările au fost
fictive nefiind efectuate în teren, iar în celelalte 4 situații datele
consemnate în carnetele de marcare inventariere nu corespund realității din
teren.

De asemenea, deşi în actele de marcare pentru
suprafața de pășune a unuia dintre proprietari s-a menţionat că arborii au fost
marcați în anul 2016 cu vopsea maro, în realitate arborii erau marcați cu
vopsea albastră încă din anul 2015.

Marcările arborilor ar fi fost efectuate de acesta
singur sau împreună cu nepotul său în prezența proprietarilor de teren sau a
unor membri ai familiei, cu ciocanul original RP 33 259 pentru care i s-au emis
de fapt delegații celui de-al doilea inculpat în dosar.

După constituirea partizilor și emiterea
autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de cel de-al patrulea
inculpat, primul inculpat a completat și semnat 6 procese verbale de
predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări
necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că împreună cu cel de al doilea
inculpat au predat partizile în teren spre exploatare celui de-al patrulea
inculpat, reprezentant al titularului autorizației de exploatare,  însă în realitate nici o partidă nu a fost
predată efectiv în teren. În două partizi dintre acestea care au fost
constituite fictiv nu s-au efectuat exploatări reale, în două partizi
exploatarea a fost efectuată de doi muncitori ai firmei administrate de primul
inculpat, iar în două partizi exploatarea a fost efectuată de proprietari sau
rudele acestora.

Al doilea inculpat care a activat în calitate
de inginer silvic în cadrul  Ocolului
Silvic Vatra Dornei, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a șase
infracțiuni continuate  de „fals
intelectual” (patru acte materiale), șase infracțiuni de „uz de fals” şi
doisprezece infracțiuni de „fals intelectual” .

El este acuzat că în calitate de inginer
silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra
Dornei, fiind desemnat conducător al lucrărilor de inventariere (CLI) pentru
suprafețele de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier
național (pășune împădurită) aparținând unui număr de şase proprietari, a
încredințat dispozitivul special de marcat 
RP 33 259 pentru care avea delegații, primului dintre inculpaţi care
singur sau împreună o altă persoană au marcat arbori în suprafețele a patru
proprietari, iar după întocmirea de către acesta a patru carnete de marcare
inventariere care nu corespundeau realității din teren în cele patru cazuri
menționate și două carnete de marcare-inventariere fictive, le-a semnat și depus
la Ocolul Silvic Vatra Dornei pentru întocmirea actelor de punere în valoare
(APV-urilor).

Procurorii menționează că cele 6 carnete de
marcare inventariere întocmite în fals fiecare cuprind câte 4 acte respectiv
coperta carnetului de marcare-inventariere, fila/filele carnetului cu
diametrele unor arbori, procesul verbal de efectuare a marcării și fișa de
grupare a arborilor pe specii, categorii de diametre și clase de calitate.

Cu toate acestea, după constituirea partizilor
și emiterea autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de cel de-al
patrulea inculpat, al doilea inculpat a semnat 6 procese verbale de
predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări
necorespunzătoare cu adevărul respectiv că împreună cu primul inculpat au
predat partizile în teren spre exploatare firmei administrate de cel de-al
patrulea inculpat, însă în realitate nici o partidă nu a fost predată în teren.
În două partizi dintre acestea care au fost constituite fictiv nu s-au efectuat
exploatări reale, în două partizi exploatarea a fost efectuată de doi muncitori
ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două partizi exploatarea a
fost efectuată de proprietari sau rudele acestora.

Acesta ar fi întocmit şase rapoarte de
activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta RP 33
259, consemnând în fals că a efectuat marcarea în suprafeţele de teren ale
celor şase proprietari, cu toate că în realitate marcarea a fost efectuată de
primul inculpat, care nu avea dreptul de a folosi ciocanul silvic de marcat în
calitatea sa de pădurar.

Al treilea inculpat care activează în calitate
de inginer silvic în cadrul  Ocolului
Silvic Vatra Dornei, a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni
continuate  de „fals intelectual” pentru
că fiind desemnat de șeful ocolului pentru verificarea în teren a actelor de
punere în valoare (APV-urilor) pentru partizile constituite pe suprafețele de
vegetație forestieră din afara fondului forestier național (pășune împădurită)
aparținând celor şase proprietari, nu s-a deplasat în teren pentru verificarea
APV-urilor, consemnând în fals pe toate APV-urile „Verificat în teren”.

Al patrulea inculpat care este administrator
al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate
exploatarea forestieră, a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni de
„fals în înscrisuri sub semnătură privată” ,șase complicități la infracțiunea
de  „fals intelectual” şi două
infracțiuni de „fals material în înscrisuri oficiale”.

El este acuzat că în calitate de administrator
al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate
exploatarea forestieră, după  întocmirea
actelor de punere în valoare (APV-urilor) pentru șase partizi constituite pe
suprafețele de vegetație forestieră din afara fondului forestier național
(pășune împădurită), în scopul eliberării autorizațiilor de exploatare pentru
firma administrată de el, a falsificat contractele de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase încheiate între acești proprietari și societatea sa, atestând
împrejurări necorespunzătoare cu adevărul respectiv că a cumpărat masa lemnoasă
pe picior de la proprietari și va executa lucrările de exploatare conform
legislației în vigoare.

După constituirea partizilor și emiterea
autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de el, inculpatul a
semnat 6 procese verbale de predare-primire a partizilor constituite,  pentru a atesta  împrejurări necorespunzătoare cu adevărul
respectiv că a primit spre exploatare partizile în teren, însă în realitate
nici o partidă nu a fost predată în teren. În două dintre acestea nu s-au
efectuat exploatări reale, în două exploatarea a fost efectuată de doi
muncitori ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două  exploatarea a fost efectuată de proprietari.

De asemenea, inculpatul în calitate de
administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de
activitate exploatarea forestieră, la data de 12.12.2016 a emis două avize de
însoțire primare în care a atestat împrejurări necorespunzătoare cu adevărul,
respectiv că în aceeași zi a încărcat cantitatea de 18 m.c. lemn rotund molid
(34 piese) din punctul de încărcare Ocolul Silvic Vatra Dornei, precum şi
cantitatea de 19 m.c. lemn rotund molid (44 piese) din punctul de încărcare
Ocolul Silvic Vatra Dornei, pe care le-a transportat la punctul de descărcare
al societății, fapt contrar realității din teren stabilite cu ocazia  cercetării la fața locului din data de
05.04.2017, când nu s-au identificat cioate provenite de la tăieri legale sau
ilegale efectuate în suprafața de pășune a celor doi proprietari.

The post Doi ingineri silvici, un pădurar și administratorul unei firme, trimiși în judecată de procurorii din Vatra Dornei pentru fals în înscrisuri și fals intelectual pentru marcări fictive de arbori și exploatări fictive appeared first on NewsBucovina.

Sursa: NewsBucovina.ro – vezi articolul

Alte articole