Consilierii județeni au aprobat prin rectificare modernizarea unor drumuri, a zonei turistice braț Borcea și cheltuieli de asistență socială…

Rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2021 s-a aprobat astăzi prin ședință de Consiliu…Iată referatul înaintat de președintele Iliuță…

 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, Judetului Calarasi i-au fost repartizate sume  defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 2.441 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital urgente la aceasta data.

Astfel suma de 2.441 mii lei se repartizeaza astfel:

La partea de venituri se majoreaza bugetul propriu cu suma de 2.441 mii lei.

La partea de cheltuieli sunt prezentate urmatoarele influente, in valoare totala de 2.441 mii lei, astfel:    

     – capitolul 51.02 autoritati publice:

     – se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 441 mii lei pentru asigurarea platilor in trim. IV 2021;                             

     – capitolul 68.02- asistenta sociala

     – se majoreaza bugetul de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu suma de 1.000 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de functionare in trim. IV 2021;

     – capitolul 84.02 – drumuri si poduri

     – se majoreaza cheltuielile de intretinere a drumurilor judetene cu suma de 1.000 mii lei;

Influentele asupra bugetului local sunt prezentate in anexa nr. 1 la proiectul de hotarare si subanexele la aceasta.

Se rectifica lista de dotari independente a Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi fara a modifica valoarea totala, prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

Se rectifica bugetul propriu al Judetului Calarasi cu influentele din programul de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr. 61/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, in exercitiul bugetar 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

      Se rectifica bugetul creditelor interne pe anul 2021, componenta a bugetului general pe anul 2021 al Judetului Calarasi, cu suma de 13.000 mii lei, reprezentand imprumut din trezoreria statului  pentru finantarea unor obiective de investitii astfel:

        – cap. 51.07 –autoritati executive

        -“dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea –port turistic de agrement, executie lucrari” cu suma de 11.843 mii lei”

        – cap. 84.07 –drumuri si poduri

        -“modernizarea si reabilitarea DJ211D, executie lucrari” cu suma de 539 mii lei;

        -“modernizarea si reabilitarea DJ403, executie lucrari” cu suma de 618 mii lei.

        Mentionez ca imprumutul din trezoreria statului in valoare de 13.000 mii lei a fost aprobat de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararile emise de aceasta cu nr. 6744 si 6745 din 29 septembrie 2021…a explicat președintele Iliuță consilierilor județeni…

Post-ul Consilierii județeni au aprobat prin rectificare modernizarea unor drumuri, a zonei turistice braț Borcea și cheltuieli de asistență socială… apare prima dată în Atitudinea din Calarasi.

Sursa: AtitudineaDinCalarasi.ro – vezi articolul

Alte articole