COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR SC ARDEALUL SA

COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR SC ARDEALUL SA     În conformitate cu Hotarârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ARDEALUL SA, desfășurată în data de 17.06.2020, aducem la cunoștința acționarilor următoarele informații privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019:   Dividendul net/acțiune este de 0,15 lei pentru o acțiune deținută la data de […]

Sursa: GazetaNord-Vest.ro – vezi articolul

Alte articole