Chemarea spre/la sfinţenie

Omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, are menirea de a ajunge asemenea Creatorului său. Dacă Dumnezeu ne vorbeşte prin Moise astfel: “Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Levitic XIX; 2), Mântuitorul nostru Iisus Hristos reactualizează această idee, afirmând: “Fiţi, dar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei V; 48). […]

Sursa: GazetaNord-Vest.ro – vezi articolul

Alte articole