Ce se va discuta mâine în ședinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4), alin. (5), lit. a), a^1), a^2), art. 196,
alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa
locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Braşov va avea loc în ziua de 12 ianuarie 2021, orele 13,00, prin mijloace electronice
printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov
aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție /
dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie
generată de virusul SARS-COV-2.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 484/2020 privind
aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale
rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea
de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, republicată.

Sursa: Transilvania365.ro – vezi articolul

Alte articole