CALENDAR | Sfântul Ilie Tesviteanul, proorocul de foc

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul s-a născut în Galaad, în vecinătatea Arabiei şi a oraşului Tesvi, de aceea s-a numit şi „Tesviteanul”. Era din seminţia lui Aaron. Tatăl său, pe nume Sovac, a văzut la naşterea fiului său nişte oameni îmbrăcaţi în haine albe care îl înconjurau cu flăcări de foc pe Ilie şi i-au dat să mănânce o flacără, ca simbol al râvnei pentru Dumnezeu, ce l-a mistuit toată viaţa sa. Lucrarea sa de proroc şi-a făcut-o în timpul regelui Ahab în Regatul de Nord. Căci, aflând de fărădelegile săvârşite de regina Izabela în Israel, de închinarea la idoli şi de prigonirea prorocilor, Sfântul Ilie duce o aprigă şi directă luptă cu regele Ahab pentru apărarea dreptei credinţe a poporului, care, luând exemplul mai marilor săi, alunecase în păgânism şi idolatrie. Pentru a întoarce poporul la Dumnezeu şi a-l face să se căiască, Sfântul Ilie se roagă să vină o secetă cumplită. Ruga Sfântului este ascultată, iar Regele Ahab îl alungă pe prooroc. Acesta se ascunde în valea pârâului Kerrith din faţa Iordanului. Fapt minunat, corbii îl hrănesc, iar setea şi-o potoleşte cu apă din pârâu. Dar pentru că şi acesta a secat din pricina secetei, Dumnezeu îi porunceşte să meargă în Sarepta Sidonului, unde va fi hrănit de o văduvă. O găseşte pe aceasta la poarta oraşului, adunând vreascuri. Femeia era atât de săracă, încât nu mai avea decât o mână de făină şi puţin ulei. O minune se întâmplă, căci rugând-o pe femeie să-l hrănească şi pe el, îi făgăduieşte că nu se vor termina din cămara ei făina şi uleiul până la venirea ploii. Ceea ce s-a şi întâmplat. Dar femeia va fi cuprinsă de o mare deznădejde atunci când unicul ei copil se îmbolnăveşte şi moare. Văzând durerea văduvei, prorocul Ilie se roagă lui Dumnezeu, suflă de trei ori asupra copilului, iar Dumnezeu, pentru rugăciunile sfântului, învie copilul. Pentru că toate roadele pământului pieriseră, iar oamenii şi animalele erau în pericol de moarte, Dumnezeu s-a milostivit de popor şi i-a poruncit lui Ilie să meargă la Ahab şi să-i arate că toate aceste necazuri s-au întâmplat din voia Sa. Pentru a-i dovedi regelui că Dumnezeu cel adevărat este numai Cel propovăduit de el, Sfântul Ilie i-a cerut să-i adune pe Muntele Carmel pe toţi slujitorii lui Baal în număr de 450 şi să se facă două altare de jertfă. Atât ei, cât şi Sfântul Ilie să se roage ca jertfa să se aprinde singură, ca să se vadă care este slujitorul adevăratului Dumnezeu. Trei zile s-au rugat idolului Baal slujitorii păgâni, dar fără folos. După trei zile, Sfântul Ilie a zidit un jertfelnic din 12 pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, a aşezat un viţel pe altar, şi rugându-se, Dumnezeu a trimis foc din cer şi a mistuit toată jertfa. Văzând minunea, poporul s-a întors la Dumnezeu, iar slujitorii lui Baal au fost ucişi. Iar când Ilie a simţit că nu mai are mult de trăit, şi-a ales ca urmaş al său pe Elisei. Pe când cei doi mergeau pe drum şi vorbeau, deodată a apărut o căruţă de foc cu cai de foc, care, despărţindu-i unul de celălalt, l-a luat pe Sfântul Ilie la cer cu trupul. Despre Sfântul proroc Ilie, Sfânta Scriptură spune că a apărut alături de Moise pe Muntele Tabor la Schimbarea la Faţă a Domnului, apoi, împreună cu Enoh vor fi martori înainte de sfârşitul lumii, îndemnând toată lumea la pocăinţă.

The post CALENDAR | Sfântul Ilie Tesviteanul, proorocul de foc appeared first on Gazeta de Botoșani – GazetaBt.ro : Stiri Botosani , Politica Botosani , Sport Botosani , Evenimente Botosani , Anunturi Gratuite Botosani , Muzica Botosani.

Sursa: GazetaBT.ro – vezi articolul

Alte articole