APAVIL SA – ANUNŢ Privind scoaterea la concurs a unui post de încasator cititor în cadrul Serviciului citire încasare, Sector Drăgăşani

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfăşura la sediul Societăţii Apavil SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2022, ora 1100;
  • interviul va avea loc în data de 21.12.2022, ora 1100.

  Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.12.2022, ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 şi vineri orele 0700 – 1300.

Sursa: indiscret.ro – vezi articolul

Alte articole