Anul acesta avem în județ peste 900 de rentieri agricoli

Renta viageră agricolă este instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprie-tăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeţelor agricole în ex-ploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării aceste-ia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.

Vizarea carnetului de rentier agricol se face la sediul APIA CJ Galati, în perioada 1 martie – 31 au-gust a fiecărui an, prin prezentarea fizică a rentierilor agricoli sau a împuterniciților acestora.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2022 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii/transmiterii la oricare Centru judeţean al APIA, până la data limită 15.10.2022, a cererii de moștenitor însoțită anumite de documente justificative.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2022.

Până la data de 30.06.2022 s-au vizat un numar de 904 carnete rentier agricol, cu valoarea de 1.115.466,53 lei.

The post Anul acesta avem în județ peste 900 de rentieri agricoli first appeared on Ziar independent din Galați.

Sursa: ExpressDeDunare.ro – vezi articolul

Alte articole