Amânate cu trei luni, tarifele la apa potabilă și canalizare se ajustează de la 1 iulie!

 

Strategia tarifară constituie condiție obligatorie de finanțare a proiectelor realizate din fonduri europene.

     Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați a implementat ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020”, proiect în valoare de peste 834 milioane de lei. În prezent, tot din fonduri europene, executăm lucrări de anvergură în cadrul “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, etapa 2″, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, proiect în valoare de 369.604.677 lei. Valoarea proiectelor cu fonduri europene implementate în Galați se ridică la circa 500 de milioane de euro, pentru care am asigurat cofinanțare de circa 30 de milioane de euro.

     Ajustarea anuală a tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027, aprobat prin Actul adițional nr.63/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.29/16108/2010.

     Prețurile la apa potabilă și tarifele pentru canalizare-epurare au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în calitate de autoritate de reglementare la nivel național.  Mai mult, odată cu aprobarea tarifelor, ANRSC a impus ca și condiție obligatorie utilizarea profitului societății pentru alimentarea surselor de finanțare a investițiilor cuprinse în Planul de afaceri aprobat de reglementator.

     De la 1 iulie 2024, conform Deciziei ANRSC nr.218/19.06.2024, s-au ajustat tarifele, în termeni reali, la apa potabilă cu 5% și la canalizare – epurare cu 4%. La acestea se adaugă inflația dintre ajustările tarifare.

    Tarifele aprobate sunt 9,30 lei/mc la apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a Societății APA CANAL S.A. Galați și 6,90 lei/mc la canalizare – epurare, la care se adaugă TVA 9%.

    Modificarea tarifelor ar fi trebuit să se realizeze începând cu 1 aprilie 2024.   Operatorul APA CANAL S.A. Galați a reușit să amâne până la 1 iulie 2024 majorarea tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare, fructificând economia la consumul de energie electrică, grație unei investiții majore finalizată în anul 2023. Este vorba despre realizarea celui mai mare parc fotovoltaic din regiunea de sud-est a României, cu o putere instalată de 2,8 MW și energie produsă de 3.595,82 MWh/an. Cele 5.323 panouri fotovoltaice sunt montate în 8 puncte de lucru din aria de operare, respectiv: Staţia de Epurare Galaţi, Staţia de Epurare Lieşti, Staţia de Epurare Pechea, Staţia de Epurare Tecuci, Uzina de Apă Galaţi, Frontul de captare Vadu Roşca, Staţia de Pompare Şerbeşti şi sediul central APA CANAL.

     După ajustarea tarifelor de la 1 iulie 2024, Operatorul APA CANAL S.A. Galați se situează pe locul 3 între operatorii din țară la prețul apei potabile și pe locul 13 la tariful pentru canalizare-epurare.

 

 

     Pentru următorii ani, 2025-2027, strategia tarifară prevede ajustări, dar în procente mai scăzute:

Strategia tarifară Ajustări în termeni reali**
2023 2024 2025 2026 2027
Apă potabilă (%) 7,50% 5,00% 3,00% 5,00% 1,80%
Apă uzată (%) 18,00% 4,00% 2,00% 4,00% 1,70%

    

     Reamintim că APA CANAL S.A. Galați nu beneficiază de subvenții sau alte fonduri de la autoritățile locale care au delegat serviciul de apă potabilă și de canalizare-epurare Operatorului Regional, ci se autofinanțează. Toate investițiile, lucrările curente de revizii-reparații, achizițiile operaționale se realizează din veniturile obținute prin prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în aria de operare din județul Galați.

     De asemenea, APA CANAL S.A. Galați a reinvestit tot profitul obținut în fiecare an, acesta fiind din păcate mult prea redus pentru a acoperi nevoia majoră de investiții în infrastructura de apă și canalizare. Aproximativ 90% din profitul anual obținut este dirijat către lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare. În ultimii 5 ani s-au realizat lucrări de investiții în infrastructura de apă și canalizare din profit reinvestit în valoare de 137.742.000 lei și lucrări de revizii-reparații în valoare de 123.885.000 lei. Pentru anul 2024, Programul de investiții al APA CANAL S.A. Galați, cu finanțare din profit reinvestit, amortizare, fond IID este în valoare de 34.707.368 lei.

     Mai mult, au fost puse în funcțiune obiective noi în infrastructura de apă și apă uzată, realizate în cadrul POIM 2014-2020, de importanță majoră pentru populația din localitățile în care acesta s-a implementat: stații de tratare apă, stații de pompare și repompare apă, stații de clorinare, foraje, rezervoare de apă, stații de epurare, stații de pompare apă uzată, dispecerate SCADA, depozite de nămol, la care se adaugă lungimi semnificative de conducte de apă (magistrale de aducțiune și rețele de distribuție) și canalizare. Operarea noilor obiective din aria de operare din Județul Galați, precum și a infrastructurii modernizate prin programele de investiții, presupune costuri mai mari pentru Operator față de cele anterioare, generate de majorarea cheltuielilor cu energia electrică, cu materii prime și materiale, cu polimerii pentru îngroșare, dezhidratare, reactivii necesari funcționării stațiilor, tratamentele necesare de potabilizare a apei și protejare a mediului, cheltuielile cu forța de muncă suplimentară necesară funcționarii noilor obiective/echipamente. De asemenea, operarea rețelelor de apă și canalizare nou înființate prin aceste programe de investiții pentru numărul relativ mare de locuitori care nu beneficiau încă de apă potabilă sau canalizare, presupune costuri adiționale pentru Operator.

     Acesta este motivul pentru care la fundamentarea prețurilor/tarifelor serviciilor de apă potabilă și de canalizare-epurare se are în vedere asigurarea sustenabilității pe termen scurt, mediu si lung în activitatea curentă a Operatorului, precum și în rambursarea creditelor contractate pentru co-finanțarea proiectelor de investiții.

     Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați și-a propus și a realizat, pe măsură ce a preluat în aria de operare noi localități, să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților în care își desfășoară activitatea, prin investiții semnificative în infrastructura de apă potabilă și/sau apă uzată, astfel încât să respecte prevederile naționale și cele ale directivelor europene în furnizarea serviciilor.

     Apa potabilă, dar și apa uzată, necesită tehnologii moderne de tratare, iar acestea sunt costisitoare. Investim constant pentru respectarea normelor europene în domeniu și pentru servicii de calitate.

 

 

The post Amânate cu trei luni, tarifele la apa potabilă și canalizare se ajustează de la 1 iulie! first appeared on Ziar independent din Galați.

Sursa: ExpressDeDunare.ro – vezi articolul

Alte articole